Специални оферти - Edipsos Ferries

Туристически агенции - училищни екскурзии - спортни отбори и други

За групови билети за повече от 20 души се предлага 20% отстъпка.

Безплатно пътуване за шофьора на автобусите и учителя / ръководителя на групата.

A) Цена за автобус
4,00 евро на метър

За издаването на групови билети, отговорникът на групата трябва да предостави пълен списък на пътниците.


Транспортни фирми - технически фирми - строителни материали

Камиони над 6 метра имат право на отстъпка от 10% до 40% в зависимост от преходите.

Нашата фирма предлага безплатен превоз за тези, които пътуват социална работна цел, като кръводаряването и други.

50% ОТСТЪПКА за деца (на възраст 5-10 години) ***

50% ОТСТЪПКА за притежателите на международна студентска карта (ISIC) ***

*** Тези оферти са валидни през цялата година